wp45aa97d0.png

Koppeltron BV - Slotenmakerstraat 2 - 2672 GD Naaldwijk

T: 0174-540800 - F: 0174-540235 - www.koppeltron.nl

wp3f442d06.png
wpa4c6dd6a.png

FUNCTIEBEHOUDKABELS

CONTACT
HOME
(N)HXH FE 180/E30-E60
(N)HXH CL FE 180/E30-E60
(N)HXCH FE 180/E30-E60
(N)HXH FE 180/E90
(N)HXCH FE 180/E90
JE-H(ST)H BD FE 180/E30-E90
JE-H(ST)HRH BD FE 180/E30-E90

Koppeltron heeft voor zijn functiebehoudkabels gekozen voor Dätwyler Cables.

Kabels spelen een belangrijke rol in veiligheid van gebouwen en installaties en hebben een actieve rol in het beperken van risico's bij brand. Elektrotechnische installaties bestaan voor ongeveer 80% uit kabels en leidingen die in bundels, vaak onzichtbaar, door het gebouw verspreid liggen en ruimten onderling met elkaar verbinden. Ongeveer 90% van alle kunststof materialen in elektrotechnische installaties is verwerkt in kabels. Kantoorgebouwen bevatten 2 tot 5 kilogram kabel per m². De kunststoffen in kabels kunnen bij brand hoge temperaturen ontwikkelen. Door de onstane hitte kunnen andere materialen ontbranden.

Het grootste gevaar schuilt echter in de ontwikkeling van voor mens en apparatuur schadelijke verbrandingsgassen en rook. De meeste toegepaste kabels zijn voorzien van chloorhoudende kunststoffen. Juist deze kunststoffen vormen het gevaar voor mens, dier en apparatuur. Bij brand ontstaat toxische rook die zeer schadelijk is voor het menselijk lichaam. Door hete verbrandingsgassen in te ademen zullen longblaasjes acuut en onherstelbaar beschadigd worden. Daarnaast kan de gevolgschade die aan de toxische rook en gassen is toe te schrijven hoog oplopen.

Als eerste Europese fabrikant heeft Dätwyler met pyrosys een systeemoplossing ontwikkeld die voldoet aan de eisen van de moderne industrie en dienstverlening. In geval van brand zorgt de kabel voor een veilige energie- en dataoverdracht zonder beperkingen.

Pyroys is het resultaat van jarenlange en intensieve ontwikkeling. Maatgevende voorschriften zijn hierbij uitgangspunt. De hoge kwaliteit van pyrosys is gebaseerd op het gebruik van geselecteerde grondstoffen, zeer speciale combinaties van materialen en unieke installatietechniek. Zij garanderen de hoogste veiligheid in geval van brand. Pyrosys is overal inzetbaar daar waar mensen, machines en fabrieken door vuur en rook gevaar lopen. Dit geldt in gebouwen met hoge personeelsbezetting alsmede in bedrijven met een grote waardevaste goederenconsentratie.

De zekerheidskabels en systemen van Dätwyler moeten in de praktijk een maximum aan betrouwbaarheid kunnen vervullen. Bij Dätwyler wordt ieder product onder de sterkste kwaliteitsnormen gemeten alvorens het u als klant bereikt.

 

 

logo datwyler.jpg
 

logo datwyler.jpg